Į viršų

Antis7

Šiam žaidimui reikia paimti tiek popierėlių, kiek yra žaidėjų. Ant popierėlių rašo skaičius, pradedant nuo 2, 3, 4, 5 ir t. t. Po to įdeda susuktus popierėlius į skrybėlę, gerai juos sumaišo, ir kiekvienas po vieną paeiliui traukia. Tas, kuris ištraukė Nr. 2, būna „antis“ ir sėdasi pirmas; kiti žaidėjai sėdasi sulig ištrauktųjų numeriais: po dešinei nuo anties sėdasi  Nr. 3 ir t.t. Taigi paskutinis numeris užims vietą po kairei nuo anties. Po to popierėlius vėl meta į skrybėlę, kuri stovi vidury stalo. Dabar antis ištraukia numerį, garsiai jį sako ir įdeda atgal į skrybėlę. Pavyzdžiui, tegu ten būna Nr. 6. Tada anties kaimynas iš dešinės sako 1, kitas sako 2 ir t.t. iki 6. Tas žaidėjas, kuriam šeštas numeris teko, išima iš skrybėlės naują numerį. Ir vėl lygiai taip pat skaičiuoja. Žaidėjas pasako numerį, o iš dešinės kaimynas pradeda skaičiuoti nuo 1 ir t. t. Tas, kuriam tenka paskutinis skaičius, traukia popierėlį. Jei taip nutinka ančiai, ji sako: „Kva, kva“, ir žaidėjas, kuris tą numerį traukė, duoda fantą. Jei pati antis ištraukia paskutinį numerį, tada visi žaidėjai sušunka; ,,Kva, kva“, ir antis duoda fantą.